Cytaty, myśli, aforyzmy


Dlatego też „Znak” naszego zbawienia, Emmanuel zrodzony z Dziewicy, został dany przez samego Pana, albowiem On sam był Tym, „który zbawił ludzi”, bo sami z siebie nie mogli się zbawić.
(św. Ireneusz)

Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.
(św. Augustyn)

[Józef] przewyższa wszystkich ludzi swoją pozycją, gdyż z rozporządzenia Bożego był opiekunem Syna Bożego i w przekonaniu otoczenia Jego ojcem. Naturalnym następstwem tego było, że Słowo Odwieczne z pokorą było św. Józefowi poddane i okazywało mu cześć, jaką dzieci rodzicom okazywać winny.
(Leon XIII)

Pokój wewnętrzny zawsze rodzi się w wyniku wypełnienia woli Bożej, do której mamy pełne zaufanie.
(ks. kard. Stefan Wyszyński)

Ojcostwo jest to odpowiedzialność za życie naprzód poczęte w łonie kobiety, potem wydane na świat, aby w nim objawił się nowy człowiek, który jest krwią z własnej krwi i ciałem z ciała. Bóg, który mówi, nie opuszczaj kobiety, małżonki, mówi równocześnie, przyjmij życie w niej poczęte.
(św. Jan Paweł II)

Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie „sługą zbawienia”.
(św. Jan Paweł II, Redemptoris custos)