Cytaty, myśli, aforyzmy


Późno Cię ukochałem, Piękności dawna i zawsze nowa. Późno Cię ukochałem. We mnie byłeś, ja zaś byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty biegałem za pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie stworzenia, które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie istniały w Tobie. Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę.
(św. Augustyn)

Wołasz Boga. On często schodzi po kryjomu.
I puka do drzwi twoich, aleś rzadko w domu.
(Adam Mickiewicz)

Nawrócenie jest sprawą chwili; uświęcenie jest dziełem całego życia.
(św. Josemaría Escrivá de Balaguer)

Pan pobudza nas, byśmy zrozumieli, że nawrócenie, jakiego od nas żąda, żadną miarą nie jest cofaniem się, jak to się stało na skutek grzechów. Przeciwnie, nawrócenie jest wprowadzeniem na właściwą drogę i postępem ku prawdziwej wolności i radości.
(Paweł VI)

Całkowite poddanie się Bogu musi objawiać się zarówno w drobnych, jak i wielkich sprawach. Wyraża się to w słowach: Tak, przyjmuję, co mi dajesz, i daję, cokolwiek zechcesz. [...] Może mnie postawić tutaj. Może mnie postawić tam. Może się mną posłużyć.
(św. Teresa z Kalkuty)

Poznanie Boga miłości miłosiernej jest niewyczerpalnym źródłem nawrócenia. Ci, którzy takiego Boga poznali, nie mogą żyć inaczej, jak stale nawracając się.
(św. Jan Paweł II)

Każdy człowiek jest zatem wezwany, by „nawrócić się i uwierzyć” w miłosierną miłość Boga względem niego: Królestwo wzrastać będzie w miarę, jak każdy człowiek nauczy się zwracać do Boga w zażyłości modlitwy jako do Ojca (por. Łk 11; Mt 23) i starać się będzie pełnić Jego wolę.
(św. Jan Paweł II, Redemptoris missio)

Każdy winien zatem nawrócić się bardziej radykalnie na Ewangelię i nie tracąc nigdy z oczu zamysłu Bożego, winien zmienić swój sposób patrzenia.
(św. Jan Paweł II, Ut unum sint)

Wyznaniu grzechu, confessio peccati, winno towarzyszyć też confessio laudis, wyznanie chwały. Prosząc o przebaczenie zła popełnionego w przeszłości, powinniśmy pamiętać o dobru, które spełniło się z pomocą łaski Bożej, która choć złożona w glinianych naczyniach, przynosiła błogosławione owoce.
(Benedykt XVI)