Cytaty, myśli, aforyzmy


Miłość jest źródłem i początkiem wszelkiego dobra, jest wypróbowaną obroną i drogą wiodąca do nieba. Kto nią postępuje nie może ani błądzić, ani się lękać. Miłość kieruje, chroni i prowadzi.
(św. Fulgencjusz z Ruspe)

Im większy człowiek, tym głębsza jego miłość.
(Leonardo da Vinci)

Miłość Boga i miłość bliźniego są jakby dwoma parami drzwi otwierającymi się równocześnie: nie można otworzyć jednych bez otwarcia drugich, nie można zamknąć jednych, nie zamykając przy tym drugich.
(Søren Kierkegaard)

Tragedią miłości nie jest śmierć. Tragedią miłości nie jest rozłąka. Tragedią miłości jest obojętność.
(William S. Maugham)

Prawdziwa miłość polega na tym, że znosi się wszystkie wady bliźniego, nie dziwi się jego słabością i pokazuje się, że jest się zbudowanym jego najmniejszymi cnotami.
(św. Teresa z Lisieux)

Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej dajesz, tym więcej Ci zostaje.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Jedna tylko droga do drugiego człowieka: droga serca. Wszystkie inne to bezdroża.
(Phil Bosmans)

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
(sł. Boży kard. Stefan Wyszyński)

Dzisiaj z całą mocą proszę wszystkich synów i córki Kościoła, a także wszystkich ludzi dobrej woli, aby sprawa człowieka nie była nigdy, przenigdy oddzielona od miłości Boga.
(św. Jan Paweł II)

Dzisiaj cywilizacja śmierci proponuje wam m.in. tzw. wolną miłość. Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej drogich świętych wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwo miłości!
(św. Jan Paweł II)