Cytaty, myśli, aforyzmy


Jednorodzony Syn Boży stał się Synem Człowieczym, by synów ludzkich uczynić synami Bożymi. On, w ludzkim ciele sługa, w tym ciele służył tym, którzy są Jego sługami; czyni ich wolnymi, aby mogli oglądać Boga w postaci Bożej.
(św. Augustyn)

Nie ma świętości bez ofiary. Miłosierdzie tak, ale świętość nie. Świętość bez ofiary jest próżnością, to znaczy świętością zewnętrzną, na pokaz, świętością zadowolenia, sentymentalizmu.
(bł. Józef Baldo)

Jako szczyt i centrum swej Dobrej Nowiny Chrystus zwiastuje zbawienie, wielki dar Boga, który należy uważać nie tylko za uwolnienie od wszystkiego, co człowieka uciska, ale za wyzwolenie go od grzechu i od Złego, wiążące się z radością, jakiej ktoś zażywa, gdy poznaje Boga i jest przez Niego poznawany, gdy Boga widzi i w Nim ufnie spoczywa.
(Paweł VI)

Świętość nie jest luksusem dostępnym tylko dla niewielu. Jest to zwykły obowiązek dla mnie i dla ciebie. Świętość jest zwykłą akceptacją woli Boga, wyrażoną z szerokim uśmiechem.
(św. Matka Teresa z Kalkuty)

Strasznie trudno będzie Panu Bogu zbawić człowieka, który nie jest wolny i nie jest rozumny. Ten człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. Więc co tu można zbawiać - skórę i kości?
(ks. Józef Tischner)

Z Chrystusem świętość, czyli cel, jaki Bóg wyznacza każdemu ochrzczonemu, staje się osiągalna. Wierzcie w moc Ewangelii i z wiary uczyńcie fundament swojej nadziei. Jezus idzie z wami, odnawia serca i pomnaża siły mocą Ducha Świętego.
(św. Jan Paweł II)

Wiara ukazuje nam Boga, który dał swojego Syna za nas i budzi w nas zwycięską pewność, że to prawda: Bóg jest miłością! W ten sposób przemienia w nas niecierpliwość i nasze wątpliwości w pewną nadzieję, że Bóg trzyma w swoich rękach świat i że mimo wszelkich ciemności On zwycięża (…).
(Benedykt XVI)