Cytaty, myśli, aforyzmy


Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wysycha, jeśli potrafisz je odszukać.

(Marek Aureliusz)

Cóż jednak oznacza prostować drogę? Modlić się gorąco. Co oznacza prostować drogę? Uniżyć się. Patrzcie na przykład dany wam przez Jana Chrzciciela. Ludzie uważają go za Mesjasza, ale on nie tai, że Nim nie jest i nie karmi swojej próżności błędnym mniemaniem ludzi.
(św. Augustyn, Kazanie 293)

Ktokolwiek pragnie wieść życie doskonałe, powinien odrzucić to, co Chrystus odrzucił na krzyżu, a dążyć do tego, do czego Chrystus dążył. Krzyż jest wzorem każdej bez wyjątku cnoty.
(św. Tomasz z Akwinu)

Dla przypodobania się Bogu nie trzeba wiele działać, lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać, bez domieszki miłości własnej i ludzkich względów.
(św. Jan od Krzyża)

Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei.
(Blaise Pascal)

Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje.
(Henryk Sienkiewicz)

Niekiedy duch ludzki rozdziera się i walczy z samym sobą.
(Bolesław Prus, Lalka)

Pokorny zawsze w sobie winę znajdzie, a pyszny u innych.
(św. Urszula Ledóchowska)

Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł przed nami.
(Dietrich Bonhoeffer)

Jan Chrzciciel jest jedną z ważnych postaci biblijnych, z jakimi spotykamy się w tym szczególnym okresie roku liturgicznego. Przez usta Jana przemawia jak gdyby ten sam adwentowy werset: Pan jest blisko. Te dwie perspektywy – nocy betlejemskiej i chrztu nad Jordanem – spotykają się wokół tej samej prawdy: trzeba otrząsnąć się z odrętwienia i przygotować drogę Panu, który przychodzi.
(św. Jan Paweł II)