Cytaty, myśli, aforyzmy


Podobnie jak człowiek zewsząd otoczony światłem nie patrzy w ciemność, tak też jest niemożliwe, aby ten, kto kieruje swe spojrzenie ku Chrystusowi, mógł je zatrzymać na jakiejś marności.
(św. Grzegorz z Nyssy)

I żal mi bardzo was - o! postępowi,
Którzy zniweczyć przeszłość chcecie całą,
By łatwiej było, lecz jako żółwiowi,
Orzec: „Tak wiele już ubiegłem z chwałą”.
Tylko, że aby drogę mierzyć przyszłą,
Trzeba-ć koniecznie pomnieć, skąd się wyszło!
(C.K. Norwid, Niewola)

[...]
Patrzysz w wodę – czy ty płyniesz z nią,
Czy też ona unosi cię sobą?
Nieruchome, przepastne dno.
Spojrzyj. Przeraź się. Zacznij na nowo!
[...]
(Mieczysław Jastrun, Dzieje)

Nie należy wciąż wierzyć tak samo, mój synu,
Codziennie należy wierzyć inaczej i mądrzej
I codziennie należy zmierzać do Boga
Inną drogą,
Tylko przez siebie samego odkrytą,
Albowiem wiara nie jest sadzawką w Hesebon,
Lecz Jordanem naszego nieustannego stawania się,
Wiara płynie, mój synu [...].
(Roman Brandstaetter, Kazanie Syna Gromu)

Pan pobudza nas, byśmy zrozumieli, że nawrócenie, jakiego od nas żąda, żadną miarą nie jest cofaniem się, jak to się stało na skutek grzechów. Przeciwnie, nawrócenie jest wprowadzeniem na właściwą drogę i postępem ku prawdziwej wolności i radości.
(Paweł VI)

Nikt nie może uchylić się od obowiązku codziennego poszukiwania drogi, na której Bóg sam wychodzi mu na spotkanie. Zastanawiajcie się poważnie nad waszym powołaniem i bądźcie gotowi odpowiedzieć Bogu, który wzywa, byście zajęli miejsce przygotowane od wieków dla was.
(św. Jan Paweł II)

Wyznaniu grzechu, confessio peccati, winno towarzyszyć też confessio laudis, wyznanie chwały. Prosząc o przebaczenie zła popełnionego w przeszłości, powinniśmy pamiętać o dobru, które spełniło się z pomocą łaski Bożej, która choć złożona w glinianych naczyniach, przynosiła błogosławione owoce.
(Benedykt XVI)

Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.
(hymn Ciebie Boga wysławiamy)