Cytaty, myśli, aforyzmy


Ten jest świadkiem, kto czynami świadczy o przykazaniach Pana Jezusa.
(św. Ambroży)

Dawniej domy przypominały kościoły. Obecnie kościoły robią wrażenie pospolitych domów.
(św. Jan Chryzostom)

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
(Jan Kochanowski, Czego chcesz o nas, Panie)

Bóg nieustannie utrzymuje nas przy sobie – nasze „nic” przy swoim „wszystko”. Lepiej i właściwiej jest cierpieć z gorliwości o sprawę Bożą niż uzyskać pochwałę roztropności od nieprzyjaciół Boga i Kościoła.
(sł. Boży kard. Stefan Wyszyński)

Co Jezus powyrzucałby z nas – przychodzących do kościoła – uroczystych, pobożnych, pewnych siebie, przyzwyczajonych do tradycji?
Tak jak powyrzucał z dziedzińca świątyni w Jerozolimie barany, gołębie, pieniądze ze stołu bankierów – wyrzuciłby z nas barana pychy i złości, uległego wołu lenistwa, trzepocącego się gołębia lekkomyślności, chciwie liczone złotówki.
(ks. Jan Twardowski)

Człowiek musi mieć tę podstawową pewność, że jest miłowany, że jest afirmowany w całej prawdzie swego człowieczeństwa. Wtedy tylko jest gotów przyjmować wymagania. Gotów jest też sam od siebie wymagać. Zdolny jest nawet do wielkich ofiar i wyrzeczeń.
(św. Jan Paweł II)

Kościół jest wspólnotą, która słucha słowa Bożego i je głosi. Kościół nie żyje samym sobą, lecz Ewangelią, z której zawsze i wciąż na nowo czerpie wskazania na dalszą drogę. Tylko ten, kto słucha słowa Bożego, może stać się później jego głosicielem, te słowa powinien wziąć sobie do serca i odnieść do siebie każdy chrześcijanin. Nie ma on nauczać swej własnej mądrości, lecz mądrości Bożej, która światu często wydaje się głupstwem (1 Kor 1,23).
(Benedykt XVI)

Kto poślubia „świat” i jego wieszczbiarzy, wkrótce zostaje wdowcem.
(Vittorio Messori)