Cytaty, myśli, aforyzmy


Lepiej jest milczeć i być niż mówić i nie być. Dobrze jest uczyć, jeśli ten, kto mówi, działa. Jeden jest Nauczyciel, który rzekł i wszystko się stało, a to, co uczynił w milczeniu, godne jest Jego Ojca. Ten, kto posiadł prawdziwe słowo Jezusa, może słuchać także Jego milczenia, aby stał się doskonały i umiał działać przez swoje słowo i dać się poznać przez swoje milczenie.
(św. Ignacy Antiocheński, List do Kościoła w Efezie)

Z naszego postępowania i życia ludzie dalecy od Chrystusa i niechrześcijanie powinni bez książki poznać Ewangelię.
(bł. Karol de Foucauld)

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa być świadkiem Chrystusa znaczyło to samo, co być męczennikiem. Ale nie chodzi tu przecież jedynie o śmierć męczeńską. Jakże czasem trudno świadczyć o obecności Chrystusa w naszym codziennym, zwykłym życiu.
(ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie)

Przykład Jezusa stanowi dla nas wszystkich zobowiązanie, byśmy nie zamykali się w getcie prostych schematów, lecz potrafili chrześcijańskie przesłanie nadziei i prawdy nieść tym współczesnym Magdalenom i celnikom, którzy nie poznali jeszcze Chrystusowej prawdy, lecz równocześnie nigdy nie traktowali cynizmu jako swej życiowej filozofii.
(abp Józef Życiński)

Ważne jest, aby Europa, która przez wieki czerpała z bogactwa wiary chrześcijańskiej, uznawała to dziedzictwo i sięgała do swoich korzeni. Najważniejszym wkładem, jaki chrześcijanie powinni wnieść w budowę nowej Europy, jest ich wierność Chrystusowi i Ewangelii. Europa potrzebuje przede wszystkim świętych i świadków.
(św. Jan Paweł II)