Cytaty, myśli, aforyzmy


Wszystko mamy w Chrystusie. Wszystkim dla nas jest Chrystus. Jeśli chcesz opatrzyć swoje rany – On jest lekarstwem. Jeśli trawi cię gorączka – On jest źródłem wody. Jeśli padłeś ofiarą niesprawiedliwości – On jest sprawiedliwością. Jeśli potrzebujesz pomocy – On jest siłą. Jeśli boisz się śmierci – On jest życiem. Jeśli pragniesz nieba – On jest drogą. Jeśli chcesz uniknąć ciemności – On jest światłem. Jeśli szukasz pokarmu – On jest pożywieniem.
(św. Ambroży)

Kapłan stoi między Bogiem a ludzką naturą, z nieba podaje nam dary Boga, do nieba wznosi nasze modlitwy i jedna nas z rozgniewanym Bogiem.
(św. Jan Chryzostom)

Zły pasterz zabija dobre i tłuste owce, gdy prowadzi złe życie, gdy daje zły przykład. Oto zdrowa owca, patrząc na swego źle postępującego pasterza, odwraca oczy od przykazań Pańskich, kieruje je ku człowiekowi i zaczyna mówić w sercu swoim: Jeśli mój pasterz tak postępuje, kimże ja jestem, aby nie czynić tak samo? Bóg zażąda od złych pasterzy swoich owiec, zażąda rachunku za ich śmierć.
(św. Augustyn)

Dobry pasterz to pasterz, który odpowiada pragnieniom Chrystusa.
(św. Jan Maria Vianney)

A jeśli ja owce pasę zwyczajnie,
tłuścieją poddane mi stada.
Szałasu naszego pożoga nie zajmie
i nie tknie zagłada.
(Agnieszka Osiecka, A jeśli [fragment])

Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa.
(św. Jan Paweł II)

Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego.
(Benedykt XVI)