Dobra organizacja pracy, ks. Edward Staniek


Tak często praca zawodowa rozbija się o trudności organizacyjne. Wielu czeka na to, że ktoś stworzy organizację doskonałą, że da niezawodne instrukcje. Ale nawet najdoskonalsze koncepcje nic nie znaczą, jeśli wszyscy pracownicy nie troszczą się o ich wykonanie. Piękne wskazówki mogą leżeć w szufladzie, a pracownicy będą popełniać podstawowe błędy i dzieło wyda marne owoce.

Ewangelista wspomina o organizacyjnym wymiarze działalności Jezusa: wybór apostołów, udzielenie im potrzebnych uprawnień, wysłanie ze ściśle określonymi zadaniami i dokładna instrukcja, którą im zostawił. Oto model organizowania pracy odgórnie. Uczniowie będą musieli wykonać swoje zadania i rozliczyć się z nich przed Mistrzem. Póki On żyje, mogą traktować tę misję jako praktykę, ale gdy Go zabraknie, będą musieli wspólnie decydować o swej działalności. Jezus uczy odpowiedzialności za wykonane zadania we współpracy z innymi.

Jesteśmy potrzebni Jezusowi jako świadkowie środowiska Bożego. O naszej godności czytamy już w Księdze Wyjścia: „wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym (Wj 19,6). Zarówno królestwo, kapłaństwo, jak i lud muszą być zorganizowane. Dlatego Kościół posiada formę zorganizowanej społeczności i winien być szkołą dobrej organizacji.

Chrześcijanin pod okiem Jezusa uczy się organizowania swego życia i współpracy z innymi. Dodatkowo posiada siłę, która potrafi organizować nawet najtrudniejsze środowiska.