Docenienie wychowania, ks. Edward Staniek


Pieśń
Zbliżam się w pokorze­­

Boski Wychowawco i Nauczycielu, dziękujemy Ci za Twoją obecność w Kościele i Twoją troskę o nasze zbawienie. Oczekujesz od nas nieustannego doskonalenia zawierzenia i miłości. Zależy Ci na naszej dojrzałości. Oto przychodzimy do Ciebie w duchu dziękczynienia i prośby. Dziękujemy za Twoją troskę o nas i prosimy, byś był dla nas nauczycielem. Tobie powierzamy umysły i serca, wolę i uczucia.

Razem z dziećmi rozpoczynamy rok szkolny i z radością zgłaszamy się do Ciebie, chcąc pod Twoim okiem zaliczyć kolejny okres naszej pracy nad sobą. Czuwaj, by rosło w nas to, co dobre, odsuń to, co wymaga oczyszczenia.

Wiemy, Panie, że człowiek tak długo rośnie, jak długo chce się uczyć. Oto przyjmij naszą dobrą wolę. Chcemy się uczyć, bo uczyć się trzeba do śmierci. Uczyć się tego, co jest potrzebne do szczęścia na ziemi i w niebie. Pobłogosław, Panie, nam – Twoim uczniom – i rozpal nas do twórczego wykorzystania miesięcy, które są przed nami. Niech gorliwość o wypełnienie Twojej woli nieustannie nas ożywia i nigdy nie gaśnie.

Pieśń Twoja cześć, chwała

Panie, wśród znaków nadziei w tym nowym tysiącleciu jest i znak docenienia nauki i wychowania. Coraz więcej młodych ludzi chce się uczyć języków obcych, by mieć otwarte okno na świat. To bardzo cenne pragnienie. Ono wyzwala z kompleksów, ono otwiera nowe możliwości.

Oby nowe pokolenia podjęły wyzwania swego czasu i w pełni wykorzystały szansę wzajemnego zbliżenia między ludźmi całego świata.

Pobłogosław, Panie, wysiłki pedagogów, którzy chcą zmobilizować młode pokolenie do opanowania tej wiedzy, która w wielkiej mierze decyduje o autorytecie we współczesnym świecie. Liczy się stopień wiedzy specjalistycznej i ten kierunek nauki w szkole i na studiach trzeba twórczo wykorzystać.

Obejmij, Panie, swoim błogosławieństwem wszystkie sprawy szkoły i szkolnictwa, ekonomiczne również. Niech nie braknie dobrych wychowawców i nauczycieli. Niech po sprawiedliwości otrzymają należną zapłatę. Niech kłopoty ekonomiczne nie paraliżują pracy szkoły.

Wspomóż, Panie, tych, którzy dostrzegają potrzebę równowagi i harmonii między przekazem wiedzy ubogacającej umysł i wychowaniem serca. To ogromna nadzieja na lepsze jutro. Jeśli szkoła zatroszczy się o to, by wydać społeczeństwu wartościowych ludzi, cel jej zostanie w pełni osiągnięty. Nie każdy ma dziesięć talentów, nie każdy jest geniuszem, ale każdy ma serce zdolne do miłości i sumienie zdolne rozróżniać to, co dobre, od tego, co złe. Skoro, Panie, oceniasz ludzi według wartości ich serca, spraw, by czas spędzony w szkole kształtował przede wszystkim serca.

Pieśń Jezu, Jezu, do mnie przyjdź

Wspomóż, Panie, wysiłki tych, którzy w wielu szkołach dbają o dostrzeżenie przez dzieci i młodzież hierarchii wartości jako elementu najważniejszego w kształtowaniu dojrzałej osobowości człowieka. Niech ich wysiłek będzie zharmonizowany z wszystkimi dziedzinami zdobywanej wiedzy. Niech szkoła przyczynia się do zapewnienia równowagi ciała i ducha. Niech ma swój ważny wkład w budowanie życia społecznego.

Boski Pedagogu, Mistrzu z Nazaretu, jesteś niedościgłym wychowawcą i każdy, kto szuka przewodnika dla siebie, wcześniej czy później stanie przed Tobą, by nieśmiało poprosić o prowadzenie. Doskonale wiesz, że wśród wszystkich wymiarów życia społecznego wychowanie jest najważniejsze. Bądź z nami i nie pozwól nam ani o tym zapomnieć, ani z tego pod żadnym pozorem zrezygnować.

Pieśń O Ty Przedwieczny

Przyjmij, Panie, nasze prośby, które z ufnością do Ciebie zanosimy:

– Niech rodziny będą szkołą miłości – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
– Niech drogi do szkoły będą bezpieczne –

– Niech nauczycielom i wychowawcom nie braknie cierpliwości –
– Niech dzieci i młodzież pokochają zdobywanie wiedzy –
– Niech programy szkolne gwarantują pełny rozwój osobowości uczniów –
– O pieniądze potrzebne do normalnego funkcjonowania szkoły –
– O wzajemny szacunek wychowawców i wychowanków –
– Aby katecheci byli świadkami wiary –
– Aby wszyscy wychowawcy cieszyli się zdrowiem i mieli siły do pracy –
– Aby zmarli pedagodzy mieli udział w wiecznym szczęściu –

Przyjmij, Panie, nasze prośby i otocz swoim błogosławieństwem każde przedszkole, każdą szkołę, każdy zakład wychowawczy, każdą uczelnię. Niech wychowanie wartościowych ludzi będzie Twoją i naszą radością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.