Emmanuel, ks. Edward Staniek


Imię Emmanuel objawia niezwykle ważną prawdę o naszym Bogu. Jest ona cenna dla każdego, kto wierzy, i dla całego środowiska ludzi wierzących. Szczególnie cenna jest dla chrześcijańskiej rodziny, która ma pewność co do tego, że Jezus jest z nią. Gwarantuje jej to sakrament małżeństwa. Od ołtarza po ślubie małżonkowie katoliccy wracają do siebie z Jezusem. On jest z nimi. On też jest dla nich najważniejszy. Odtąd Jemu oddają pierwszeństwo we wszystkich decyzjach, jakie podejmą celem budowania domu.

Tę prawdę objawia Bóg Józefowi. Ten bowiem musiał dostosować swe kroki do kroków Syna Bożego, który zamieszkał w łonie Maryi. Józef zrozumiał, że to nie on będzie decydował o koncepcji swego rodzinnego życia; że tym decydującym będzie obecny w jego rodzinie i adoptowany przez niego Syn Boga.

Prawda o tym, że Bóg jest z nami, stanowi istotę radosnej nowiny. To dlatego wszystko ulega zmianie, że On jest z nami. On ze swą miłością, mądrością, wszechmocą. Życie rodzinne trzeba programować z Nim, a nie na własną rękę. Być uczniem Chrystusa to zapraszać Go do rodzinnego stołu, rodzinnych rozmów, decyzji, rodzinnej troski o każdego w domu. Z Nim trzeba pochylać się nad chorym, z Nim planować wakacje, niedziele, odpoczynek. Z Nim oglądać film, otwierać Internet, przyjmować gości. Z Nim przeżywać poczęcie i narodziny kolejnych dzieci. I z Nim zamykać oczy tym, którzy udają się do domu Ojca.

Jeśli się o tym zapomina, jeśli się nie dopuszcza Chrystusa do codziennego życia w rodzinie, to z pewnością wygaśnie w niej miłość. Jezus jest siłą nośną chrześcijańskiej rodziny.