HOMILIE POGRZEBOWE


Wierzę w życie wieczne, ks. Tadeusz Mrowiec
Wiara prawdziwa objawia się i dojrzewa w doświadczeniu śmierci. Może się jednak zdarzyć, że nie będziemy umieli znaleźć w sobie takiej wiary, aby w pokoju przeżyć śmierć ojca czy matki. Wtedy oparcia i umocnienia szukamy w wierze Kościoła. więcej

Śmierć w tajemnicy krzyża, ks. Tadeusz Mrowiec
Przed skonaniem Jezus zawołał donośnym głosem. W swoim życiu wypełnił On proroctwo Izajasza, który pisał o Mesjaszu: „Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze” (Iz 42,2). Niemniej kiedy stawał w obliczu życia więcej

Spotkanie ze światłością, ks. Tadeusz Mrowiec
Bóg jest światłością. Pismo Święte ukazuje Boga jako tego, który jest Stwórcą światłości dnia i światłości ciał niebieskich, które oświecają ziemię dniem i nocą. Kiedy Bóg objawia się człowiekowi, odziany więcej

Przekroczyć próg wieczności, ks. Tadeusz Mrowiec
W życiu mamy do czynienia z rozmaitymi progami. Spośród wszystkich szczególne znaczenia mają te dotyczące czasu. Ludzie podkreślają przekroczenie progu kolejnego roku, nowego więcej


Ciało, ks. Dawid Leśniak
Przychodzi jednak moment, że owo ciało kończy współpracę z duchem – ustaje bicie serca i zatrzymuje się życie ciała… Ten, którego tak kochaliśmy, który był dla nas tak bardzo ważny, wymyka się z więcej

Śmierć jako spotkanie, ks. Dawid Leśniak
To promień Zmartwychwstałego Jezusa. Zapewnia nas On, że pragnie zbawienia każdego człowieka. Znaczy to, że w całym naszym życiu Pan Bóg nas szuka na drogach, nieraz krętych, innym razem więcej

Modlitwa – pamięć, ks. Dawid Leśniak
Modlitwa, jaką podejmujemy za zmarłych, jest jednym z obowiązków chrześcijanina wobec tych, którzy odchodzą… To również jeden z uczynków miłosierdzia – modlić się za więcej

Śmierć jako wypełnienie oczekiwania, ks. Dawid Leśniak
Nie czekajmy więc na ostatnią chwilę z naprawianiem naszych relacji z Panem Bogiem, ale chciejmy je budować każdego dnia, bo jak sam Jezus przestrzegł: Czuwajcie więcej

Jezu, wspomnij na mnie, ks. Tadeusz Mrowiec
Dopiero cierpienie czy zbliżająca się śmierć rozrywa twarde skorupy grzechu i odsłania się serce spragnione dobra. Jeden ze złoczyńców ukrzyżowany na Golgocie, w obliczu śmierci więcej

Śmierć matki, ks. Dawid Leśniak
I ta śmierć, która nas dzisiaj tutaj zgromadziła, może scalić rodzinę, bo tylko razem, tylko bliżej siebie możemy wspólnie stawić czoła codzienności, która się nie skończyła wraz ze śmiercią N.N. – żony i więcej

Niespodziewana śmierć, ks. Dawid Leśniak
Czas, jaki otrzymujemy, by cieszyć się życiem na ziemi, jest darem i tajemnicą – bo nikt z nas nie wybrał sobie momentu historii, w którym przyszło mu zaistnieć w tym świecie i nikt z nas nie zna więcej

Wszystko do mnie przyjdzie, ks. Tadeusz Mrowiec
Chrystus sprawił, że bramy nieba otwarte są już na zawsze. Dokąd prowadzą drzwi śmierci? Jaki świat czeka na człowieka za tą tajemniczą bramą? W drzwiach śmierci czeka na nas Chrystus, a przez Niego więcej

Śmierć prostaczka, ks. Dawid Leśniak
Na tym przecież polega dla chrześcijan dar zbawienia – trwanie razem z Bogiem, radość wzajemnej bliskości, którą utraciliśmy przez grzech rajski... Dlatego tak bardzo ważne jest to, aby zadbać więcej

Śmierć wędrówką do domu, ks. Dawid Leśniak
My, pielgrzymujący na ziemi, ciągle stajemy przed wyborami i możemy nasze życie zmienić, odwrócić się od grzechu, aby wybrać życie z Bogiem. Zmarli już tej możliwości nie mają, zakończyła się więcej

Prawdziwe szczęście, ks. Dawid Leśniak
We wszystkich nas zapewne odzywa się tęsknota za wypełnieniem się słów Apokalipsy: I otrze (Bóg) z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Żyjemy w wielkim oczekiwaniu na wypełnienie się tej więcej