Jam jest drogą, ks. Edward Staniek


Życie jest pełne niespodzianek. Nie da się wszystkiego przewidzieć ani zaplanować. Wydarzenia, takie jak śmierć bliskich, kalectwo, choroba, kradzież, nienawiść otoczenia, uśmiech szczęścia, wygrana dużych pieniędzy, w ciągu godziny potrafią przekładać zwrotnice i decydują o zupełnie innej drodze życia, niż była planowana. Trzeba się z tym liczyć. To wymaga nie tylko dobrej znajomości praw życia i układów, z jakimi mamy do czynienia. To wymaga kontaktu z mądrym człowiekiem dysponującym doświadczeniem. On w takich decydujących momentach jest skarbem.

Nie jest łatwo znaleźć takiego człowieka, dlatego Jezus w Ewangelii sygnalizuje, że On jest drogą, prawdą i życiem. Wskazał też konkretne rozwiązanie zawarte w słowach: „Pójdź za Mną”. On sam pragnie być tym mądrym doradcą i w krytycznym momencie chce, aby Mu zawierzono.

Bliskie spotkanie z Nim pomaga dostrzec, że prawdziwy pokój na drodze pełnej niespodzianek jest wówczas, gdy prowadzącym jest Chrystus. On nie popełnia błędów. On daje pewność mądrych kroków w konkretnej sytuacji. To nie tylko mądry towarzysz, ale to przewodnik, który zna drogę i nie postawi kroku na błędną ścieżkę.

Ponieważ ścieżki świata są labiryntem kłamstwa, chciwości, erotyki, brudnych pieniędzy, unikania sprawiedliwości, książę tego świata nienawidzi Jezusa jako tego, który w tym labiryncie doskonale się orientuje i zawsze zna z niego wyjście. Gdy ktoś usidlony wezwie Jezusa, On natychmiast staje przy nim i wyprowadza go z labiryntu.

Człowiek wierzący zawsze żyje z Chrystusem, dlatego nie obawia się zastawionych na niego sideł. Jezus sygnalizuje mu te sidła i nie pozwala w nie wpaść.

Trzeba dobrze znać Ewangelię, bo w niej jest napisane, jak Chrystus chodził po labiryncie tego świata i co Go w nim spotkało. On daje pewność, że ktokolwiek zbłądzi, w Nim znajdzie drogę. Ktokolwiek zostanie okłamany, w Nim znajdzie prawdę, i ktokolwiek zostanie zabity, w Nim znajdzie życie. Dla Niego nie ma sytuacji bez wyjścia. Takiego przewodnika potrzebuje każdy mądry człowiek.