Jestem przyjacielem Jezusa, ks. Tadeusz Mrowiec


Pie
śń O, Panie, Tyś moim Pasterzem (I i II zw.)

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą w szczególnym dniu. 80 lat temu rozpoczęła się wojna. Naród nasz doświadczył nieprzeliczonych do dzisiaj krzywd z Zachodu i ze Wschodu Europy. W ciągu sześciu lat poznaliśmy, jak wielką cenę ma wolność i samodzielność ojczyzny. To cena wielu ludzkich istnień. To cena walki o przetrwanie w domu i na wszystkich polach walki tej wielkiej wojny.

Dzisiaj kolejny raz przypominamy sobie tamte lata, aby Tobie powierzać wszystkich dotkniętych dramatem wojny. Większość z nich już z perspektywy wieczności patrzy na miniony czas. Polecamy Twemu miłosierdziu wszystkich poległych, zabitych, zaginionych; polecamy ofiary i tych, którzy może „nie wiedzieli, co czynią”.

Jezu, Królu Pokoju, przychodzimy do Ciebie, bo kiedy człowiek sam chce urządzać świat, to często się gubi i krzywdzi drugich. Dlatego dziękujemy za dar obecnego pokoju na naszej ziemi. Prosimy o umiejętność współpracy w trosce o dobro każdego narodu i każdego człowieka na naszym kontynencie. Błagamy o pokój dla narodów obecnie uwikłanych w różne konflikty i wojny na świecie.

Pieśń O, Panie, Tyś moim Pasterzem (III i IV zw.)

Jezu Chryste, na progu nowego roku szkolnego chcemy uświadomić sobie, że w życiu mamy tylko jednego nauczyciela, którym jesteś Ty. To Ty bowiem, z Twoją mądrością i wiedzą, ukryty jesteś za rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i wszystkimi pedagogami naszego życia.

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii spotykamy Cię jako nauczyciela, który wychowuje zebranych na uczcie. Twoje pouczenie, Panie, jest dyskretne, pełne dobroci i życzliwości. Najpierw czynisz człowieka przyjacielem, a dopiero potem go pouczasz. To znamienne, że w wielu miejscach Ewangelii zwracasz się do człowieka słowem „przyjacielu”, szczególnie wtedy, gdy nie rozumie on prostych spraw. Wypowiadając słowo „przyjaciel”, pochylasz się, Panie, nad nami i uzdalniasz nas do przyjęcia Twojej rady, bowiem przed Tobą zawsze jesteśmy ubodzy, ułomni, chromi i niewidomi.

Z ufnością zatem rozpoczynamy nowy czas nauki. Nowy rok szkolny zawsze porusza szerokie kręgi ludzi. Gdy do kolejnej klasy idzie dziecko czy młody człowiek, to w tej nauce i wzrastaniu uczestniczy cała rodzina. Boski Nauczycielu, powierzamy Ci dzieci, młodzież, rodziny, nauczycieli i wychowawców. Niech ten kolejny rok nauczania będzie DOBRY.

Maryjo, Uczennico Pana, módl się za nami. Pod Twoją obronę...