Jezus jest miłością, ks. Tadeusz Mrowiec


Pieśń
Bóg jest miłością (zw. I i II)

Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą z wiarą i prosimy, abyś się od nas nie oddalał. Trochę nas dziwi, a nawet przeraża postawa Twoich rodaków z Nazaretu, którzy wyrzucili Cię z miasta i chcieli strącić w przepaść. Co się z nimi stało? Kiedy przemawiałeś w synagodze, byli zachwyceni Twoimi słowami, ale nie byli zdolni przyjąć ich do serca. Zabrakło wiary. Ty sam dziwiłeś się ich niedowiarstwu. Podane przykłady wiary z czasów proroka Eliasza i Elizeusza też ich nie przekonały.

Jezu Chryste, nam także brakuje wiary, dlatego klęczymy wytrwale, aby ją wzmocnić. Adoracja jest modlitwą, podczas której rozwija się nasza wiara. Nie odchodzimy od Ciebie, bo Ty jesteś miłością i przyciągasz nas do siebie.

Jezu Chryste, w dzisiejszej liturgii słowa Kościół przypomina nam hymn o miłości ułożony przez św. Pawła. Kiedy go słuchamy, widzimy, jak wszystkie przymioty miłości wypływają z Twego serca. Trwamy dziś na adoracji, bo Ty, Jezu, jesteś cierpliwy. Ty, Panie, jesteś łaskawy. Twoje serce jest czyste jak łza, nie podnosi się w nim gniew, nigdy nie opanuje go pycha. Twoje serce, Jezu, nikomu nie zazdrości, nie szuka swego, nie dopuszcza się niesprawiedliwości. Twoja miłość, o Panie, wszystkich przyciąga do siebie, wszystko obejmuje. Jezu, Twoja miłość trwa wiecznie, wszystko może doprowadzić do doskonałości, daje pełne poznanie, prowadzi do spotkania z Tobą twarzą w twarz.

Pieśń Bóg jest miłością (zw. V i VI)

Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś nam miłość największą i zostawiłeś ją dla nas w najświętszej Eucharystii. Twoja miłość potrzebna jest nam w małżeństwie, w rodzinach, w sąsiedztwie, Twoja miłość potrzebna jest nam w szkole i w pracy, Twoja miłość potrzebna jest nam w społeczeństwie, Twoja miłość potrzebna jest nam w trosce o Kościół, ojczyznę i bliźniego.

Boski Nauczycielu, z wiarą prosimy o zdolność rozwijania Twojej miłości w naszym życiu, wołając: prosimy Cię, Panie.
– o cierpliwość każdego dnia – prosimy Cię, Panie.
– o uprzedzanie bliźnich swą łaskawością –
– o wolność od zazdrości –
– o oczyszczenie z pychy i egoizmu –
– o uwolnienie serca od gniewu –
– o stanowcze zerwanie z wszelkim bezwstydem –
– o zapominanie zła –
– o zabieganie o sprawiedliwość –
– o odwagę życia w prawdzie –
– o dążenie do doskonałości –
– o pełnię miłości –

Więcej:
„Materiały Homiletyczne” 319/2019 rok C styczeń luty (​+​ ​p​ł​y​t​a​ ​C​D​)
Materiały Homiletyczne 319/2019 rok C styczeń luty (​+​ ​p​ł​y​t​a​ ​C​D​)