Jezus nas posyła, ks. Tadeusz Mrowiec


Pieśń
Twemu Sercu cześć składamy (zw. I i II)

Panie Jezu Chryste, z wiarą oddajemy Ci pokłon, jak czynili to apostołowie w dniu Twego wniebowstąpienia. Wpatrujemy się w Twoją obecność w Eucharystii i rozważamy tajemnicę Twego odejścia z ziemi do Ojca. Św. Łukasz zapisał w Dziejach Apostolskich, że kiedy wstępowałeś do nieba, uczniowie „uporczywie wpatrywali” się w Twoją postać. Pragnęli zapamiętać Twoje oblicze, bo mieli świadczyć o Tobie. Posłałeś ich – tak jak i nas nieustannie posyłasz w świat – aby nieśli ludziom Twoje orędzie. I my dzisiaj chcemy przypomnieć sobie najważniejsze Twoje przesłanie, przesłanie miłości, pokoju i Dobrej Nowiny.

Jezu Chryste, Boski Nauczycielu, pierwszym przykazaniem, które nam zostawiłeś, jest nowe przykazanie miłości wzajemnej. „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. Panie Jezu, zawsze na początku miłość wzajemna nas pociąga i zachwyca. Tak dzieje się, gdy w młodości chłopak zachwyci się dziewczyną, żona w pierwszych latach wspólnego życia znajdzie upodobanie w zaradności męża. Rodzice cieszą się swoim potomstwem, małe dzieci nie widzą świata poza ojcem i matką. Z czasem jednak odkrywamy, że miłość wzajemna to uzupełnianie tego, czego w drugim człowieku brakuje.

Jezu Chryste, i właśnie w tym momencie potrzeba nam Twego przykładu miłowania, aby wzajemnie uzupełniać swe serca Twoją miłością. To jest prawdziwy sekret przykazania miłości wzajemnej. Kto go nie odkryje, jedynie narzeka na drugiego człowieka, kto odnajdzie jego skarb, będzie się nieustannie cieszył rozwojem wzajemnej miłości. Jezu, miesiąc czerwiec jest dobrym czasem nauki Twojej miłości. W litanii do Twego Serca znajdujemy bowiem nieustanne natchnienie do rozwoju miłości naszych serc.

Pieśń Twemu Sercu cześć składamy (zw. III i IV)

Jezu Chryste, drugim ważnym zadaniem, jakie nam zostawiłeś, jest czynienie pokoju. Mówisz do nas: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak, jak daje świat”. A na świecie trwa ciągły niepokój. Długimi latami trwają wojny, konflikty pomiędzy narodami. Coraz więcej podziałów pojawia się między państwami, które do tej pory współpracowały. W samych też rozwiniętych demokracjach wzniecane są akcje nienawiści i wzajemnego wykluczania się w walce o władzę i słuszną – jedynie dla jednej strony – ideologię. Odbicie tych wszystkich podziałów dotyka też nasze rodziny i sąsiedztwa.

Jezu Chryste, Książę Pokoju, udziel nam mądrości czynienia pokoju w naszym sercu. Świat bowiem zmieniamy tylko wtedy, gdy zmienia się nasze serce.

I w końcu trzecie Twoje posłanie, Panie. Mówisz do nas: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ewangelia to Dobra Nowina. Kiedy Ty, Panie, otwierasz usta, zawsze płynie z nich Ewangelia, płyną dobre słowa. My także chcemy każdego dnia nieść ludziom dobre słowo. Jezu, wzbudź w nas pragnienie czytania Twoich słów, czytania Ewangelii, czytania Pisma Świętego. Tylko wtedy nasze słowa będą Dobrą Nowiną. Kiedy widzimy, że w codziennym życiu brakuje nam dobrych słów, trzeba powracać do Ciebie, powracać do Twego Serca. Tak nas bowiem uczyłeś: „Z obfitości serca mówią usta”.

(Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa)

Więcej:
Materiały Homiletyczne 322/2019 rok C maj-czerwiec (​+​ ​p​ł​y​t​a​ ​C​D​)
„Materiały Homiletyczne” maj-czerwiec (​+​ ​p​ł​y​t​a​ ​C​D​)