Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Święty spokój to stan, w którym człowiek nie musi się o nic troszczyć, nie jest w żaden sposób niepokojony, jest wolny od jakichkolwiek problemów i kłopotów [1].

Wszelkie próby stworzenia nieba na ziemi skazane są na niepowodzenie. Jezus postawił przed apostołami trudne zadanie: wskazanie ludziom drogi zbawienia.

Paul Johnson  pisze: „Gdy myślimy o niebie, przypominamy sobie chwilę, kiedy czuliśmy się najbardziej szczęśliwi, i próbujemy pomnożyć ją przez wieczność” [2].

1 Zob. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, red. Lidia Drabik, Agnieszka Grzegółka-Maciejewska, Anna Kłosińska, Anna Stankiewicz, Warszawa 2002, s. 833.
2 Cyt. za Szymon Hołownia, Tabletki z krzyżykiem. Pierwsza pomoc w lękach związanych z Bogiem, końcem świata, czyśćcem i duchami, Kraków 2007, s. 300.