Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Ksiądz Przemysław Kawecki zmienił życie pod wpływem świadectwa nawróconego narkomana: „Przez kilkanaście lat mojego życia nigdy nie słyszałem, aby ktoś mówił o Jezusie tak przekonująco, jakby mieszkał z Nim pod jednym dachem” [1].

Jan Chrzciciel z zachwytem opowiada o doniosłej misji Jezusa, dając świadectwo, że jest On Synem Bożym. Szczegółowo relacjonuje Jego chrzest, w czasie którego interweniował sam Bóg. Całym swoim życiem wskazuje na Jezusa.

Hanna Malewska starała się realizować wizję życia w cieniu krzyża, otwartego  na wartości ludzkie. W prowadzonych zapiskach podaje swoją życiową dewizę: „Trwać u stóp Ukrzyżowanego, nigdy za daleko, i codziennie  wracać” [2].

1 Zob. Jarosław Makowski, Skinhead i ksiądz, „Newsweek Polska” 2007, nr 2, s. 78.
2 Cyt. za: Józef Życiński, Życie według wartości, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 22 (2916), s. 8.