Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Profesor Barbara Skarga nie uznaje i nie lubi autorytetów, chociaż przyznaje, że bywają one ludziom potrzebne. Przestrzega jednak, by zbyt łatwo nie udzielać ludziom kredytu zaufania, bo ktoś, kogo wyróżniono na podstawie powierzchownych opinii, może ze swojego autorytetu skorzystać ponad miarę [1].

Czy rybacy, przyszli apostołowie, którzy bez namysłu porzucili rodziny i pewną pracę, byli ludźmi lekkomyślnymi? Powołując ich, Jezus nie gwarantował im żadnej stabilizacji ani nie obiecywał kariery. Nawet za bardzo Go nie znali; wiedzieli jedynie, że naucza, wzywając do pokuty i nawrócenia.

Anna Karoń-Ostrowska pisze o tęsknocie za „człowiekiem z klasą” – uczciwym, mądrym, o jasnym systemie wartości; do którego można odwoływać się w życiu publicznym i prywatnym, w relacjach służbowych i intymnych, nie narażając się na śmieszność, niezrozumienie czy ironiczne wzruszenie ramion [2].

1 Zob. Barbara Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007, s. 99.
2 Zob. Anna Karoń-Ostrowska, Z tęsknoty, „Więź” 2006, nr 10 (576), s. 11.