Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W filmie Apocalypto starzec jednego z plemion Majów przestrzega młodszych przed zachłannością – głodem, którego nie można zaspokoić: „Człowiek będzie zdobywał coraz więcej i więcej, aż przyjdzie dzień, kiedy świat rzeknie: «Nie mam już nic do ofiarowania»” [1].

Ludzie szukają Jezusa nie dlatego, że dokonując cudownego rozmnożenia chleba, przybliżył im świat nadprzyrodzony, ale dlatego, że dzięki temu mogli się najeść do sytości. Jezus przypomina im, że wartości doczesne  przemijają, natomiast duchowe trwają wiecznie.

Twój Bóg wisi jak owoc na drzewie
zachwala chciwość i smak piękna
od niedawna siedzi z ewangelią
w twym portfelu
na czekach PKO jak cesarz [2].

1 Apocalypto, reż. Mel Gibson, USA 2006.
2 Franciszek Kamecki, Twój Bóg, [w:] Kazimierz Wójtowicz, Ramotki, Wrocław 1989, s. 101.