Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


„Nie lubię o nic prosić. Nigdy nie prosiłem. Uważam się za dziecko przeznaczenia” [1] – mówi Władysław Bartoszewski.

Jakub i Jan proszą Jezusa o najwyższe stanowiska. Święty Jakub został pierwszym męczennikiem spośród apostołów.

Kiedy będziemy sporządzać kolejną listę próśb, pamiętajmy, że spełnienie niektórych z nich może być niebezpieczne.

1 Michał Komar, Władysław Bartoszewski, Skąd pan jest? Wywiad rzeka, Warszawa 2006, s. 267.