Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Jedno z praw dialektyki głosi, że „ilość przechodzi w jakość”, zakładając, że wzrost ilościowy spowoduje równocześnie lepszą jakość [1]. Krytycy tej zasady twierdzą ironicznie, że nigdy ilość nie przechodzi w jakość, co najwyżej w „bylejakość”.

Handel w świątyni miał służyć chwale Bożej: im więcej było kupców sprzedających zwierzęta, tym więcej przybyłych do Jerozolimy mogło złożyć ofiarę. Przybrał on jednak tak wielkie rozmiary, że miał negatywny wpływ na jakość modlitwy.

Alessandro Pronzato twierdzi, że niektórzy ludzie odpowiednią ilością modlitw chcą sobie załatwić zbawienie: „Człowiek zwraca się do Boga z propozycją: Ty dasz mi kawałek raju (zakładając, że istnieje), a ja zapłacę mszą niedzielną i kilkoma modlitwami” [2].

1 Zob. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską, red. Antoni Posiad, Zbigniew Więckowski, Warszawa 1983, s. 67.
2 Alessandro Pronzato, Niewygodne Ewangelie, Poznań 1990, s. 255.