Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Siostra Anna Bałchan nie wie, ilu prostytutkom pomogła, ile z nich zmieniło życie: „Nasze wizje dobra dla kogoś zazwyczaj mają się nijak do rzeczywistości. Wymyślamy scenariusze, które są nasze własne i niekoniecznie trafne. Bóg ma swoje, lepsze” [1].

Bóg ma swój plan dotyczący zbawienia wszystkich ludzi. Tych, którzy Mu zaufali, słuchają Jego głosu i idą za Nim, nikt nie wyrwie z Jego ręki; nie zginą, zachowają życie wieczne. To zachęta do rachunku sumienia na temat naszych planów wobec bliźnich.

Bolek, ukrywający Marcela Ranickiego i jego żonę, mawiał uroczyście: „Najpotężniejszy człowiek w Europie – Adolf Hitler postanowił, że tych dwoje ma umrzeć. A ja, skromny zecer z Warszawy, postanowiłem, że mają żyć. No i przekonamy się, kto wygra” [2].

1 Katarzyna Wiśniewska, Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą Anną Bałchan SIM o problemie prostytucji (i nie tylko) rozmawia Katarzyna Wiśniewska, Kraków 2007, s. 98.
2 Angelika Kuźniak, Agata Tuszyńska, Polacy nie zasługują na poezję Tuwima, „Duży Format” 2008, nr 42 (801), s. 4.