Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W filmie Havana zawodowy pokerzysta Jack Weil od dwudziestu lat ma wszyty pod skórą brylant. „Bez względu na to, jak będzie źle, cokolwiek ci zrobią, zawsze będziesz miał tę ostatnią szansę. Zawsze będziesz miał ten brylant” [1] – tłumaczy Jack.

Eucharystia jest najcenniejszym sakramentem, jakim obdarował nas Jezus. Uczestnicząc w niej, powierzamy Bogu wszelkie nasze działania, kłopoty i problemy. Jednocześnie czerpiemy siły do wypełniania codziennych obowiązków zgodnie z wolą Bożą.

Profesor Kazimierz Twardowski, twórca szkoły filozoficznej nazwanej lwowsko-warszawską, krytykował instytucję kościelną. Jednak gdy spotykał na ulicy księdza z Najświętszym Sakramentem, stawał na baczność, zdejmował kapelusz i skłaniał głowę [2].

1 Havana, reż. Sydney Pollack, USA 1990.
2 Zob. Magdalena Grochowska, Wytrąceni z milczenia, Warszawa 2005, s. 15, 18.