Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


„Całe życie nic nie robię, tylko rządzę. Choć nie lubię rządzić. Ale przede wszystkim nie lubię, żeby mną rządzono” [1] – wyznaje Marek Edelman.

Setnik wiedział, że jego władza jest ograniczona, że podlega nie tylko przełożonym, ale zwierzchnictwu, które wymyka się ziemskiej hierarchii.

Pytaniem prawie każdego dawnego filozofa było: „Co człowiek ma w swojej władzy?”. I wszyscy odpowiadali jednogłośnie: „Tylko swoją duszę” [2].

1 Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Marek Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008, s. 256.
2 Sándor Márai, Księga ziół, przełożył Feliks Netz, Warszawa 2008, s. 42.