Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Herbert Simon, socjolog i ekonomista, laureat nagrody Nobla, zwrócił kiedyś uwagę, że komputery staną się inteligentne dopiero wtedy, kiedy okażą się zdolne do odczuwania emocji [1].

Jezus pochylił się nad wdową i prosił, by przestała płakać, a następnie wskrzesił jej jedynego syna. Nie wstydził się publicznie okazywać emocji czy uczuć; płakał po śmierci swojego przyjaciela Łazarza.

Profesor Jan Błoński, czytając w trakcie wykładu Rilkego, rozpłakał się; niektórzy słuchacze także mieli łzy w oczach: „Człowiek we łzach widzi źle, ale człowiek bez serca nie widzi nic” [2].

1 Cyt. za: Tomasz Maruszewski, Biologiczny ekwipunek, „Znak” 2003, nr 11 (582), s. 11.
2 Wojciech Bonowicz, Łzy profesora, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 8 (3111), s. 40.