Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Po nawróceniu św. Franciszek z Asyżu publicznie, w obecności doprowadzonego do furii ojca, uroczyście zerwał z dawnym życiem. W akcie wyzbycia się wszystkiego i całkowitej rezygnacji ze wszelkich dóbr rozebrał  się do naga [1].

Ktoś, kto decyduje się poświęcić życie Jezusowi, a nie potrafi zerwać z przeszłością, nie będzie dobrym uczniem. Jezus posuwa się nawet do tego, że zniechęca człowieka, który chce iść za nim. Pokazuje, jak wielu rzeczy musi się wyrzec.

Karol de Foucauld mówi o swoim nawróceniu: „Gdy tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem natychmiast, że nie mogę zrobić inaczej, jak tylko żyć wyłącznie dla Niego. Moje powołanie zrodziło się w tej samej godzinie co wiara” [2].

1 Zob. Jacques le Goff, Święty Franciszek z Asyżu, Warszawa 2001, s. 47.
2 Mały Brat Moris, Brat Karol de Foucauld, Warszawa 2005, s. 49.