Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Ryszard Kapuściński przestrzega, by trzymać się z dala od jakichkolwiek sporów, bo są one przepojone nienawiścią, jadem, trucizną: „Nie chodzi w nich o to, by coś ustalić, ale żeby komuś podstawić nogę, wymierzyć cios, ogłuszyć” [1].

Celem Jezusa nie było przyniesienie na ziemię „ognia”, czyli rozłamów. To skutek wolnej woli człowieka, który może przyjąć lub odrzucić Jego naukę zawartą w Ewangelii; może też użyć jej instrumentalnie, powodując zamęt.

Rabbi Bunam nauczał: „Nasi mędrcy powiadają: «Szukaj pokoju w sobie». Tylko w sobie, nigdzie indziej, można odnaleźć pokój. W psalmie  powiedziano: «Nie ma pokoju w moich kościach na skutek mego grzechu»” [2].

1 Ryszard Kapuściński, Lapidarium V, Warszawa 2002, s. 124.
2 Martin Buber, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań–Warszawa 2005, s. 245.