Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W filmie Pasja Jezus upada pod krzyżem, a żołnierze wyciągają z tłumu mężczyznę. Przez chwilę ich oczy odbijają się w sobie: twarz Boga staje się twarzą człowieka, twarz człowieka twarzą Boga. Przypadkowy przechodzień ma udział w zbawieniu [1].

„Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”. Człowiek, który naprawdę chce pójść za Jezusem, powinien rozważyć, czy potrafi się wyrzec spraw, które dotychczas uważał za istotne, nawet tak ważnych jak rodzina.

W Wielki Piątek Jan Paweł II uczestniczył w drodze krzyżowej w prywatnej kaplicy, przed ekranem, na którym śledził transmisję z Koloseum. Kiedy rozważano śmierć Jezusa, wziął do ręki krzyż i mocno przytulił się do niego – jakby byli jedno [2].

1 Pasja, reż. Mel Gibson, USA–Włochy 2004.
2 Zob. Janusz Poniewierski, Gesty Jana Pawła II, Kraków 2006, s. 28.