Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Podczas swojego pobytu w Skandynawii profesor Jerzy Regulski z okna hotelowego obserwował nocą ulicę. Szczególnie zapadły mu w pamięć takie obrazy: Nigdzie żywej duszy. Ktoś podchodzi do przejścia dla pieszych i czeka cierpliwie na zielone światło [1].

Jezus przypomina swoim uczniom, że codzienne życie składa się przede wszystkim z małych, na pozór nieistotnych rzeczy: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”.

Katarzyna Kolska zauważa, że przygotowując swoje CV, wymieniamy osiągnięcia, umiejętności i zalety. Nikt jednak nie odważy się napisać, że w codziennym życiu stara się być święty: punktualny, uczciwy, prawdomówny, pomaga innym, dotrzymuje słowa [2].

1 Zob. Elżbieta Isakiewicz, Ale ta władza słaba. Z prof. Jerzym Regulskim rozmawia Elżbieta Isakiewicz, „Newsweek Polska” 2007, nr 32, s. 26.
2 Zob. Katarzyna Kolska, „W drodze” 2009, nr 2 (426), s. 1.