Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Słowa św. Pawła: „Nieustannie się módlcie!” mają naukowe potwierdzenie: „Wskaźnik śmiertelności u osób regularnie chodzących do kościoła jest o 25 procent niższy niż u niepraktykujących. Osoby religijne żyją o 8 lat dłużej niż niedowiarki” [1].

Głównym celem modlitwy nie jest terapia czy przedłużenie życia, chociaż zapewne ma ona i takie znaczenie. Prosząc Boga, który i tak wie, czego nam potrzeba, uświadamiamy sobie, że jesteśmy od Niego zależni i zawsze możemy na Nim polegać.

Święty Dominik modlił się w postaci wyprostowanej z rękoma wzniesionymi ku górze, na wzór strzały wypuszczonej z łuku do nieba. Ręce silnie wyciągnięte nad głową miał zbliżone do siebie i nieco otwarte, jak gdyby miał coś z nieba otrzymać [2].

1 42 sposoby jak poprawić swoje życie, „Newsweek Polska” 2005, nr 1, s. 76.
2 Zob. Tomasz Kwiecień, Od ciebie zależy, kim będziesz, „List” 2005, nr 4/05, s. 8.