Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Jedno z praw dialektyki głosi, że „ilość przechodzi w jakość”, zakładając, że wzrost ilościowy spowoduje równocześnie lepszą jakość [1]. Krytycy tej zasady twierdzą ironicznie, że nigdy ilość nie przechodzi w jakość, co najwyżej w „bylejakość”.

Alessandro Pronzato twierdzi, że niektórzy ludzie odpowiednią ilością modlitw chcą załatwić sobie zbawienie: „Człowiek zwraca się do Boga z propozycją: Ty dasz mi kawałek Raju (zakładając, że istnieje), a ja zapłacę mszą niedzielną i kilkoma modlitwami” [2].

1 Zob. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską, red. Antoni Posiad, Zbigniew Więckowski, Warszawa 1983, s. 67.
2 Alessandro Pronzato, Niewygodne Ewangelie, Poznań 1990, s. 255.