Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Według Williama Jamesa wyrzeczenie działa kojąco, a rezygnacja z aspiracji daje taką ulgę, jak ich zaspokojenie [1].

Jezus nie prosił przecież, by Zacheusz połowę majątku oddał ubogim, a skrzywdzonym zwrócił poczwórnie.

„Ktoś słaby w pobliżu nas sprawia, że słabniemy, ktoś silny, że czujemy się silni” [2] – pisał Ryszard Kapuściński.

1 Cyt. za: Daniel Nettle, Szczęście sposobem naukowym wyłożone, przeł. Elżbieta Józefowicz, Warszawa 2005, s. 148.
2 Cyt. za: Bożena Dudko, Wstać i wyruszyć do Grecji, „Duży Format” 2007, nr 4/715, s. 11.