Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Zdaniem księdza profesora Wacława Hryniewicza agresja wobec grzesznika sprzeczna jest z nauczaniem Jezusa: „Trzeba mieć więcej zrozumienia i współczucia dla człowieka, nawet na dnie jego upadku i zatracenia się” [1].

Czasem podejrzewamy, że nawrócenie Dobrego Łotra mogło nie być szczere. Wisząc na krzyżu, nie miał żadnej alternatywy. Może zwyczajnie blefował w myśl zasady: niczego nie tracę, a mogę zyskać wszystko.

Ksiądz profesor Józef Tischner widzi niebezpieczeństwo dla spowiednika, który może się wcielać w rolę sędziego, prokuratora czy oficera śledczego: „Pojawia się ono wtedy, gdy spowiednik nie ma zakorzenienia w Ewangelii” [2].

1 Elżbieta Adamiak, Józef Majewski, Nad przepaściami wiary. Z ks. Wacławem Hryniewiczem rozmawiają Elżbieta Adamiak i Józef Majewski, Kraków 2001, s. 275.
2 Dorota Zańko, Jarosław Gowin, Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Kraków 1999, s. 84.