Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W filmie Wernera Herzoga Nosferatu wampir dżuma opanowała miasto. „Cieszmy się więc każdym dniem” – krzyczy jeden z mieszkańców. Ludzie tańczą, oddają się rozpuście i przyjemnościom, ucztując wśród stada szczurów [1].

Jezus przestrzega uczniów, by podczas swojego przyjścia przy końcu świata nie zastał ich śpiących. Chrześcijanin to człowiek czuwający – zawsze gotowy na spotkanie z Jezusem. Śpiący to ktoś bez nadziei, kto na nic nie czeka.

Stanisława Celińska ma w domu przedwojenny piec kaflowy, na którym przyklejane są różne kartki, by nie zapomnieć o ważnych sprawach. Wśród nich jest sentencja: „Ucz się czekać, bo albo zmienią się rzeczy, albo twoje serce” [2].

Nosferatu wampir, reż. Werner  Herzog, Francja–Niemcy 1979.
2 Marta Węgiel, Portrety nie tylko filmowe, Warszawa 2008, s. 233.