Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Norweska terapeutka Eva Rřine powiedziała: „Jeżeli ksiądz nie wierzy, że historia osoby, z którą ksiądz rozmawia, jest święta, niech ksiądz da tej osobie święty spokój. Ksiądz musi wierzyć, że siedzi przed osobą, której historia jest święta” [1].

Jezus wiele czasu spędzał ze swoimi uczniami i zwykłymi ludźmi, którzy chcieli poznać Jego naukę. Wiedział jednak, że szczególnej uwagi potrzebują grzesznicy. Drzewo figowe, które od trzech lat nie wydaje owocu, otrzymuje kolejną szansę.

„Trzeba odrzucić chęć utożsamiania się jedynie z bezgrzesznymi. Jak mógłby Kościół wykluczyć ze swojej wspólnoty ludzi grzesznych? To dla ich zbawienia Chrystus wcielił się, umarł i zmartwychwstał” [2] – mówił do kapłanów Benedykt XVI.

1 Cyt. za: Paweł Kozacki, Wojciech Prus, Duchowa sukcesja. Rozmowa z ks. Krzysztofem Grzywoczem, „W drodze” 2007, nr 2 (402), s. 54.
2 Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana w Warszawie – 25 maja 2007 r. [w:] „L’Osservatore Romano” 2006, nr 6–7 (284), s. 17.