Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


„Aby jednak uciąć sobie dobrą pogawędkę, trzeba być koniecznie dobrym człowiekiem, […] trzeba znać przyjaźń, honor i bezgraniczną czułość, a przede wszystkim trzeba być otwarcie i oburzająco ludzkim” [1] – pisał Chesterton.

To spotkanie mogło ograniczyć się do kilku zdań i wypicia kubka wody. Jezus prowadzi jednak dłuższą rozmowę, prowokując Samarytankę do zwierzeń. Kiedy dotyka spraw duchowych, kobieta dostrzega w Nim Mesjasza.

Reporterowi Edwardowi Miszczakowi zdarza się czasem nie dokończyć czytanej książki, ale nigdy nie zabrakło mu czasu na dokończenie rozmowy. Najciekawsze rzeczy są w umysłach ludzi. Trzeba je tylko umieć wydobyć [2].

1 Gilbert Chesterton, Heretycy, przeł. Jaga Rydzewska, Warszawa–Ząbki 2004, s. 194.
2 Zob. Edward Miszczak, Na opowieści warto poczekać, „Newsweek Polska” 2003, nr 33, s. 27.