Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Do niektórych publikacji czy programów telewizyjnych śmiało można odnieść słowa Pfeifera mówiącego do Lejzorka: „Rojtszwaniec, pan tak łżesz, jakbyś nie był żywym człowiekiem, tylko całą gazetą” [1].

Ewangelista Łukasz nie opierał się na wcześniejszych tekstach, ale wszystko dokładnie zbadał sam. Zadał sobie trud sięgnięcia do relacji naocznych świadków. Nazwano go „Bożym dziejopisarzem”.

Ksiądz profesor Michał Heller uważa, że eksponując wątek sensacji i spektaklu, media zniekształcają obraz nauki. Ludzie zatracają zdolność odróżniania nauki od pseudonauk, podejrzanych doktryn i ideologii [2].

1 Ilia Erenburg, Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, przeł. Maria Popowska, Warszawa 1988, s. 60.
2 Zob. Grzegorz Jasiński, Ślepy zaułek nauki, „Newsweek Polska” 2009, nr 15, s. 76.