Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Grzegorz Markowski stara się nie ulegać zgubnym skutkom sławy. One człowieka ośmieszają: „Kiedy wychodzisz na scenę i na twój widok wyje dwadzieścia tysięcy osób, pokusa samozadowolenia jest ogromna” [1].

Jan Chrzciciel miał realną władzę nad ludźmi. Działał wystarczająco długo, by ją pokochać, przyzwyczaić się do niej. Wskazując na Jezusa, zdecydowanie wyprowadził z błędu tych, którzy uważali go za Mesjasza.

Zdaniem Aleksandra Sołżenicyna władza bez uznania nad sobą Siły Wyższej jest dla człowieka trucizną: „Z uznania własnej zależności od Boga wynika odpowiedzialność za tych, nad którymi sprawujemy władzę” [2].

1 Maja Jaszewska, W co wierzę? Rozmowy Mai Jaszewskiej, Kraków 2007, s. 92–93.
2 Cyt. za: Jarosław Gowin, Trudne pytania. Rozmawiają: Józef Augustyn SJ, Paweł Kozacki OP, ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski, Zbigniew Nosowski i Karol Tarnowski, „Znak” 2002, nr 11, s. 48.