Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Adam Zagajewski nie ufa teologom. Udają, że coś wiedzą, a przecież nie mogą wiedzieć: „Spokój, z jakim teolodzy tłumaczą, w co powinniśmy wierzyć, jest dla mnie bardzo dziwny” [1].

Maryja i Józef nie rozumieli tego, co wydarzyło się w świątyni. Czuli żal do Jezusa, że nie porozmawiał z nimi o swoich zamiarach, jednak z pokorą przyjęli Jego tajemniczą odpowiedź.

„Gdy bowiem my oczekujemy, że Bóg nas wysłucha – On oczekuje, że to my Go wysłuchamy, czyli przyjmiemy to, z czym faktycznie do nas przychodzi” [2] – pisze ojciec Jacek Bolewski.

1 Szymon Hołownia, Nie ufam teologom. Z Adamem Zagajewskim rozmawia Szymon Hołownia, „Znak”  2009, nr 645, s. 106.
2 Jacek Bolewski, Zamieniam się w słuch, „Więź” 2009, nr 3 (605), s. 7.