Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Ksiądz profesor Jerzy Szymik twierdzi, że powierzchowne kontakty, takie jak wyjście z kolegami na piwo i zaliczanie kolejnych lokali, mogą dać odprężenie, ale nie uleczą samotności. Człowiek potrzebuje prawdziwej miłości, niepomylonej z egotyzmem [1].

Spotkanie Maryi i Elżbiety przebiegało w atmosferze prawdziwej przyjaźni. Na dźwięk zwykłego pozdrowienia – bezmyślnego i konwencjonalnego – z pewnością nie poruszyłoby się dzieciątko w łonie Elżbiety i nie zostałaby napełniona Duchem Świętym.

„Największym cudownym wydarzeniem w życiu są spotkania. I cała mądrość życia polega na tym, aby je docenić. Gdyby człowiek umiał wykorzystywać spotkania, to życie ludzkie byłoby prawdziwym arcydziełem” [2] – uważał profesor Stefan Świeżawski.

1 Zob. Ewa Porada, Nadzieja dla współczesnej kultury, „W drodze” 2004, nr 1 (365), s. 12.
2 Cyt. za: Katarzyna Jabłońska, Przezroczystość, „Więź” 2007, nr 2 (580), s. 89.