Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Ludwig Feuerbach podkreślał w swojej filozofii materialność człowieka. Jego zdaniem ludzie, którzy nieprawidłowo się odżywiają, bywają opóźnieni umysłowo, a tym samym zniewoleni. W jednej ze swoich prac stwierdził dosadnie: „Człowiek jest tym, co je” [1].

Często w rozwoju duchowym ignorowany jest fakt, że jakość spożywanego pokarmu ma wpływ na funkcjonowanie organizmu. „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” – mówi Jezus.

Ojciec Joachim Badeni mówi, że podczas Komunii konieczna jest świadomość tego, że człowiek jest karmiony żywym Ciałem Boga. Przyznaje, że dawniej sam był „połykaczem opłatka”, który dwa razy w roku na rozkaz mamy czy babci pobożnie konsumował [2].

1 Ryszard Panasiuk, Myśli i ludzie. Feuerbach, Warszawa 1981, s. 72–73.
2 Zob. O. Joachim Badeni w rozmowie z Aliną Petrową-Wasilewicz, Śmierć? Każdemu polecam!, Kraków 2007, s. 113.