Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Zdaniem księdza Krzysztofa Grzywocza w amerykańskiej psychologii funkcjonuje tendencja szukania we wszystkim sensu. Umiera młoda kobieta, a dziecku tłumaczą: nie smuć się, mamusia jest w niebie. Są wydarzenia, które sensu nie mają i wręcz źle jest się go tam dopatrywać[1].

Trudno pocieszyć człowieka, gdy dotyka go cierpienie. Nie jest prawdą, że jego problemy są mało istotne. „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” – tłumaczy Jezus.

Profesor Leszek Kołakowski uważa, że „życie każdego człowieka jest nieuchronną porażką”. Dopiero wiara daje akceptację życia. Dzięki niej człowiek może ufać, że jest sens zarówno w świecie, jak i w jego prywatnych dziejach, na przekór przeciwnościom życia i okropnościom historii[2].

1 Zob. Katarzyna Jabłońska, Na początku był sens. Rozmowa z ks. Krzysztofem Grzywoczem, „Więź” 2003, nr 8–9 (538–539), s. 51–52.
2 Zob. Adam Boniecki, Czy diabeł może być zbawiony i kilka innych pytań. Rozmowa z profesorem Leszkiem Kołakowskim, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 22 (2968), s. 22.