Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Profesor Janusz Czapiński przypomina znany eksperyment przeprowadzony w jednej ze szkół. W klasie na pierwszej lekcji rzucano na podłogę kilka papierków, których nikt nie sprzątał. Następnie policzono śmieci pod koniec dnia szkolnego. Okazało się, że wystarczą trzy papierki, by po południu sprzątaczka miała co robić [1].

Jezus pozwala chwastom rosnąć aż do żniw; dopiero potem mają zostać spalone. Nie jest to racjonalne, bo może się okazać, że chwasty zdominują pszenicę. Jednak w tej przypowieści chodzi o ludzi, którzy przecież zawsze mogą się nawrócić. Tolerowanie „chwastów” to z jednej strony ryzyko, z drugiej wiara w człowieka.

W filmie 16 przecznic policjant Jack Mosely mówi do przestępcy Eddiego Bunkera, który chce zmienić swoje życie i otworzyć cukiernię: „Ty zawsze będziesz złodziejem. Daty się zmieniają, pory roku też, ludzie nie!”. Pewnego dnia otrzymuje urodzinowy tort z cukierni Eddiego z napisem: „Ludzie potrafią  się zmienić” [2].

1 Zob. Lidia Ostałowska, Sąsiad czyha za firanką. Rozmowa z prof. Januszem Czapińskim, „Duży Format” 2006, nr 18 (679), s. 16.
2 16 przecznic, reż. Richard Donner, Niemcy–USA, 2006.