Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Profesor Klemens Szaniawski uważa, że człowiek mądry powinien mieć dystans wobec siebie. Musi popatrzeć na samego siebie tak, jak patrzy na obce rzeczy czy innych ludzi [1].

Syn, który bez wahania odpowiedział na polecenie ojca, uczynił to zbyt pochopnie. Zawiódł, składając obietnicę bez pokrycia, pozbawioną refleksji nad swoimi możliwościami.

Święty Benedykt w swojej regule zabrania koloryzować życie zakonne. Nakazuje, by nowicjuszom od razu uświadamiać wszystko, co jest ciężkie i trudne w drodze do Boga [2].

1 Zob. Magdalena Grochowska, Wytrąceni z milczenia, Warszawa 2005, s. 104.
2 Zob. Leon Knabit, Tajemnice zakonu. Rozmawia Artur Sporniak, Kraków 2008, s. 152.