Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


„Jedno, co się Panu Bogu nie udało, to to, że każdy medal ma odwrotną stronę” [1] – miał powiedzieć przed śmiercią ojciec Tadeusza Kotarbińskiego.

Moneta ma tylko jedną stronę: będąc znakiem wartości materialnych, należy do świata. Rzeczy istotne, takie jak dusza człowieka, należą do Boga.

Tomasz Różycki wspomina swojego dziadka, który wysiedlany ze Lwowa, zamiast przedmiotów codziennego użytku, zabrał tylko cały kufer książek [2].

1 Magdalena Grochowska,  Wytrąceni z milczenia, Warszawa 2005, s. 12.
2 Zob. Tomasz Różycki, O kolorach, „Zeszyty Literackie” 2008, nr 1 (101), s. 11.