Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Janusz Głowacki, opisując cmentarz dla bezdomnych w Nowym Jorku, zwraca uwagę na jedyne używane tam oznaczenia: „czarny mężczyzna”, „biała kobieta” czy „żółte dziecko” [1].

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj; zmartwychwstał” – mówią aniołowie do przestraszonych kobiet, które przyszły namaścić ciało Jezusa.

Ksiądz Wacław Oszajca krytykuje używanie zarówno w mediach świeckich, jak i na ambonie słowa „odszedł” zamiast „umarł”, bo człowiek wierzący nie ma gdzie odchodzić [2].

1 Zob. Janusz Głowacki, Z głowy, Warszawa 2004, s. 212–213.
2 Zob. Katarzyna Wiśniewska, Nie musimy bać się śmierci, „Gazeta  Wyborcza” 2005, nr 254 (4557), s. 20.