Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


W filmie Adaptacja profesor McKee poucza scenarzystę Charliego Kaufmana: „Film determinuje ostatnia scena. Wymyśl zakończenie i masz hit. [...] Ale nie oszukuj i nie komplikuj za bardzo. Bohaterowie muszą się zmienić. Przejść wewnętrzną przemianę” [1].

Apostołowie, których Jezus zabrał na Górę Przemienienia, byli świadkami wyjątkowych wydarzeń. Przeżycia te sprawiły, że dokonała się w nich wewnętrzna przemiana. Idąc za Jezusem, nie przypuszczali, że ich wędrówka zakończy się w tak niezwykły sposób.

„Eucharystia nie jest bowiem po to, żeby przez słowa konsekracji «zrobić» Pana Jezusa. Ona jest po to, by przemienić tych, którzy uczestniczą w Jego Jedynym Ciele i Jedynej Krwi, by rozszerzali Jego obecność w świecie” [2]  – uważa ojciec Tomasz Kwiecień.

1 Adaptacja, reż. Spike Jonze, USA 2002.
2 Tomasz Kwiecień, Najważniejsze słowo Mszy św., „List” 2008, nr 3, s. 47.