Kazania bez gadania, ks. Eugeniusz Burzyk


Kardynał Stefan Wyszyński w prywatnej kaplicy używał hostii z wizerunkami Maryi. Na krytykę niektórych księży, którzy wskazywali, że przecież te hostie zostają przemienione w Ciało Chrystusa, odpowiadał: „A skąd Chrystus wziął ciało?” [1].

Naturę ludzką Jezus otrzymał, jak każde dziecko, od swojej matki – Maryi, natomiast boską – od Ducha Świętego. Maryja, będąc jednocześnie Bogurodzicą i człowiekiem, skutecznie przybliża nam zarówno wartości ludzkie, jak i nadprzyrodzone.

Według ojca Stanisława Celestyna Napiórkowskiego Maryja ukazuje zniewolonym wolność, egoistom – ciche piękno altruizmu, domatorstwu, jak spełniać się poza domem, społecznikostwu, że macierzyństwo i rodzinę także wymyślił Bóg [2].

1 Cyt. za: Jan Grzegorczyk, Matka na zawsze, „W drodze” 2007, nr 5 (405), s. 72.
2 Cyt. za: Joanna  Petry  Mroczkowska,  Maryjo, naucz nas przyjmować Ducha, „W drodze”  2007, nr 5 (405), s. 57.